"Vi hittar information om
era blivande
KUNDER
VI GENERERAR LEADS, AVSLUT OCH DIRECT CALLS."

SWINGMEDIA


Vi hjälper er gärna att leverera leads i realtid. Vi segmenterar efter era önskemål och når ut till relevanta databaser för att leverans.

Boka ett besök

Hur kan vi hjälpa ?

Vi hjälper dig med nyanskaffning av kunder. Vi arbetar med vår befintliga databas av Opt-in mottagare och med våra samarbetspartners för att du ska kunna få den kundstock du önskar. Vi kan dels hjälpa dig med hjälp av vår egenutvecklade leadgenereringsverktyg där vi kan anpassa oss till era behov och ert eget databassystem. Vi når ut till kunder i hela Norden.

Vi levererar rätt leads i realtid för snabb återkoppling. ​Vi kopplare er samman med engarade mottagare inom rätt segment som är aktivt intresserad av er produkt, vara eller tjänst.
Med epost når vi ut till en stor mängd mottagare, B2C. Vi sänder ut ert budskap där ni har möjlighet att leda våra mottagare till era landningssidor och därmet få ett avslut.
Vi har eget call center där vi snabbt kan få avslut på den väl segmenterade och intresserade användaren.

SwingMedia har alltid gett oss de bästa lösningarna inom e-marknadsföring för våra webbplatser.

Mobilcentrum

© Copyright 2014 Swing Media AB